Jo volia ser fotògraf

Si les màquines poden produir imatges, quin és l’estatut del fotògraf avui, si ell ja no és l’autor? ¿Encara es poden anomenar fotogràfics els projectes en què les imatges s’extrauen d’arxiu, d’internet, es manipulen fins a l’extrem, es creen a partir d’un impuls col·lectiu o es produeixen mitjançant noves tecnologies? La diversitat de projectes inclosos a l’exposició ‘Jo volia ser fotògraf’ mostra apropaments molt diferents, ja siguin polítics, poètics o extravagants, però que sempre reten homenatge a la fotografia, a la seva tècnica i a la seva estètica, mostrant-nos així els límits cada cop més oberts de la pròpia creació.

Foto Colectania homanatja i desmunta alhora els fonaments clàssics de la fotografia amb una exposició col·lectiva que uneix 11 projectes i 13 fotògrafs contemporanis que reflexionen sobre els canvis profunds en l’autoria, l’originalitat i la materialitat de la imatge actualment. Fannie Escoulen i Anna Planas, comissàries de l’exposició, plantegen un recorregut que dona fe dels canvis revolucionaris que ha sofert la fotografia i reflexiona sobre què significa ser fotògraf avui dia. El debat se situa a la frontera entre l’apropiació i la creació en l’era d’internet, i a partir de quin moment es pot certificar que es tracta d’una instantània original.

L’obra de Sherrie Levine, pionera de l’apropiacionisme dels anys 80, obra l’exposició amb la sèrie After Walker Evans, que s’aferra a copiar escrupulosament les reproduccions fotogràfiques de Walker Evans en desafiament sobre el valor i aura de l’obra fotogràfica. La imatge promocional de l’exposició és una de les 83 fotografies que Mishka Henner va fer referint-se al llibre clàssic de Robert Frank The Americans, del qual la fotògrafa elimina gran part del contingut original, deixant contorns en blanc on abans hi havia cares, edificis, paisatges i persones. Henner esborra aquests detalls en una clara apel·lació a la “memòria com a símbol” i es poden contemplar 50 fotografies per qüestionar el rol de la fotografia en la cultura actual.

Els autors Doug Rickard i Antoine d’Agata extreuen les seves imatges directament d’internet, YouTube i arxius contemporanis, i mentre que Rickard mostra fotografies policials de prostitutes anònimes arrestades als EUA, d’Agata desmunta el ‘somni americà’ amb imatges de grups marginals i d’injustícia social. Igual que Serrie Levine i Mishka Henner, Thomas Ruff i Stéphanie Solinas estableixen una connexió directa amb els grans mestres de la història de la fotografia, mentre que la francesa Laurence Aëgerter ofereix un “petit monument al temps” en una sèrie de fotografies de la catedral gòtica de Bourges.

Per la seva banda, la instal·lació Fax From the Library d’Oliver Sieber i Katja Stuke inclou juntament amb les seves fotografies mostrades amb còpies de gran format en blanc i negre, dos vídeos que mostren imatges d’altres autors escanejades de llibres de la seva biblioteca personal. La parella alemanya ensenya així els seus propis referents mitjançant un acte de reapropiació, els dos autors copien les seves pròpies fotografies i, desistint de la seva autoria, signen les imatges junts. Amb la seva sèrie Retrats, Thomas Ruff posa en qüestió la tradició clàssica del retrat, i com a resposta als retrats antianònims dels anys 80 va produir la sèrie Altres Retrats, realitzats amb una càmera analògica que utilitzava la policia berlinesa als anys 70 per crear imatges completes de les descripcions de testimonis.

Els i les autores participants són: Laurence Aëgerter, Antoine d’Agata , Roger Guaus, Mishka Henner, Sherrie Levine, Michael Mandiberg, Doug Rickard, Thomas Ruff, Oliver Sieber & Katja Stuke, Stéphanie Solinas i Jan Hofer & Severin Zaugg. L’exposició està coproduïda per Foto Colectania i la Fundació Banc Sabadell, un dels col·laboradors principals de Foto Colectania i s’emmarca en la temàtica anual que aquest any du per títol Però què és la fotografia? i que pretén reflexionar sobre preguntes com el quan, l’on i el qui de la fotografia.

Jo volia ser fotògraf, fins al 10 de desembre, de dilluns a dissabte d’11h a 14h i de 16h a 20h a la Fundació Foto Colectania (Julian Romea 6, Barcelona). El primer dissabte de cada mes l’entrada és gratuita.